Asian Games 2010 - BANGLADESH Women

Venue : Guangzhou, China
Dates : 13th - 19th November 2010


BANGLADESH
Salma Khatun (Captain) RHB/OB
Panna Ghosh RHB/RMF
Ayesha Akhter RHB/RM
Sathira Jakir
Suktara Rahman
Lata Mondol RHB/RMF
Farjana Hoque RHB
Rumana Ahmed RHB/OB
Champa Chakma LHB/SLA
Tithy Sarkar RHB/OB
Jahanara Alam RHB/RM
Tajkia Akhtar RHB
Chamely Khatun
Mina Khatun RHB/WK
Yasmin Boishakhi RHB/WK