ACC Women’s Twenty20 Championship 2011 - NEPAL

Venue : Kuwait
Dates : 18th – 25th February 2011


NEPAL
Nepal Nary Thapa (Captain) LHB/LFM
Nepal Sita Magar LHB/LFM
Nepal Sarita Magar RHB
Nepal Rubina Chhetri RHB/RFM
Nepal Karuna Bhandari RHB/OB
Nepal Rashmi Sharma RHB/RM
Nepal Neera Rajopadhyay RHB/RM
Nepal Madhu Thapa
Nepal Manisha Rawal RHB
Nepal Mamta Thapa RHB/WK
Nepal Khina Thapa
Nepal Janaki Bhatta RHB/RM
Nepal Indu Varma RHB/RMF
Nepal Manita Gautam
Nepal Manager – Srijana Acharya
Nepal Coach – Arun Aryal