ACC Women’s Twenty20 Championship 2011 - SINGAPOREVenue : Kuwait
Dates : 18th – 25th February 2011SINGAPORE
GK Diviya (Captain) RHB/OB
Angela Moghe RHB/RM
Singapore Tanya Sen RHB/RM
Singapore Vritti Sethi RHB/RM
Singapore Samantha Singham RHB/RM
Singapore Dhavina Sharma RHB/RM
Singapore Vigineswari Pasupathy RHB/OB
Singapore Vathana Sreemurugavel RHB/WK
Annapurna Mukherjee RHB/WK
Chamithri Vidyaratne RHB/RM
Singapore Nureen Hassan RHB/RM
Singapore Priyanjali Jain RHB/RM
Singapore Lorrainne Meyer RHB/RM


Singapore Manager – Maznah Maulod
Singapore Coach – Mahesh Kumar