ACC Women’s Twenty20 Championship 2009 - SINGAPORE

Diviya G. K. (Captain) RHB/OB
Priyanjali Jain RHB/WK
Annapurna Mukherjee RHB/RM
Vigineswari Pasupathy RHB/WK
Rajeswari Pasupathy RHB/RM
Tanya Sen RHB/RM
Vritti Sethi RHB/RM
Cherie Tan RHB/RM
Soh Xin Ying RHB
Samantha Singham RHB/RM
Lorraine Meyer RHB/RM
Ganthagurugech Vidyaratne RHB/RM
Catherine Tyler RHB
Lakshmi Hariharan RHB/LB
Thaiyar Rasheed – Manager
Venkataramana Margasahayam – Coach