ACC Women’s Championship 2013 - UAE


Venue : Chiang Mai Gymkhana, Royal Chiang Mai Golf Club, Prem Oval; Chiang Mai, Thailand
Dates : 23rd -31st January 2013


UAE
Charvi Bhatt (Captain) RHB/RFM
Chaitrali Kalgutkar
Dipanki Borcar RHB/WK
Aashna Khemani
Petule Nadar RHB/RFM
Humaira Tasneem RHB/OB
Simrita Sandhu RHB/OB
Aysha Naushad Khan RHB/RM
Shivani Sathe
Kyna Vedhasinghe
Veni Praveen RHB/WK
Samiya Saleem LHB/LMF
Hafza Faisal
Bonfilia Pereira LHB
Manager – Manvi Dhodhi
Coach – Kalpana Venkatachar
Asst. Coach – Mohd. Hyder Kazmi
Tournament Page