ACC U-19 Elite Cup 2011 - AVERAGES

Venue : Gymkhana and Prem Oval, Chiang Mai;
Asian Institute of Technology, Pattana School, Thailand Cricket Ground, Bangkok, Thailand
Dates : 1st – 10th February 2011

Statistics by Richard Lockwood, Cricket Association of Thailand

TOP BATSMEN
Qualification: 180 runs

R HS Avg 50 100
Tamoor Sajjad 275 95 55.00 2 0
Nizakat Khan 237 110 39.50 1 1
Afsar Khan Zazai 227 135 45.40 1 1
Pradeep Airee 194 86 64.66 2 0
Sagar Pun 194 83 38.80 1 0
Fazlur Rahman Khan 187 101 37.40 0 1

TOP BOWLERS
Qualification: 12 wickets

W Avg 3w BB
Rahul Vishvakarma 21 5.95 4 8-15
Tamoor Sajjad 18 11.66 4 5-25
Aftab Alam 17 7.76 2 8-12
Niaz Ali 14 11.57 2 4-34
Vichanath Singh 13 7.69 2 5-25
Sameer Abbas 12 11.16 2 4-37AFGHANISTAN: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Noor ul-Haq 4 4 2 98 42* 49.00 0 0 11 0 56.32 0 0
Afsar Khan Zazai 6 5 0 227 134 45.40 1 1 28 4 86.97 5 1
Mohibullah Oryakhail 6 4 2 81 36* 40.50 0 0 8 3 61.36 3 0
Rahmatullah Sahaq 5 3 1 74 30* 37.00 0 0 7 1 56.48 4 0
Aftab Alam 6 4 0 85 58 21.25 1 0 5 6 180.85 1 0
Younas Khan 6 4 1 60 42 20.00 0 0 4 1 55.55 1 0
Shir Shirzai 6 3 0 59 33 19.66 0 0 4 0 51.75 1 0
Nasir Ahmadzai 1 1 0 19 19 19.00 0 0 2 0 51.35 0 0
Dawood Bahram 3 2 1 18 14* 18.00 0 0 2 0 69.23 2 0
Hashmatullah Shahidi 6 6 1 67 35* 13.40 0 0 7 0 41.79 0 0
Najibullah Zadran 6 5 0 62 28 12.40 0 0 9 1 84.93 0 0
Amanullah Amin 1 1 0 10 10 10.00 0 0 2 0 50.00 1 0
Mohammad Yamin 4 1 0 9 9 9.00 0 0 0 1 40.90 1 0
Abdul Rashid 6 2 2 4 3* -- 0 0 0 0 50.00 3 0
AFGHANISTAN: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Najibullah Zadran 7.1 1 10 3 3.33 1 3-5 1.40 14.33
Aftab Alam 50 7 132 17 7.76 2 8-12 2.64 17.65
Abdul Rashid 37.5 10 103 11 9.36 2 5-27 2.74 20.45
Shir Shirzai 33 3 134 10 13.40 2 2-22 4.06 19.80
Dawood Bahram 14.5 4 33 2 16.50 0 2-18 2.22 44.50
Mohammad Yamin 28.4 5 88 5 17.60 0 2-15 3.06 34.40
Noor ul-Haq 22.4 2 63 2 31.50 0 1-7 2.77 68.00
Javed Ahmadi 15 1 66 2 33.00 0 1-22 4.40 45.00
Mohibullah Oryakhail 15.5 1 43 1 43.00 0 1-0 2.71 95.00
Nasir Ahmadzai 2 0 9 0 -- 0 0-9 4.50 --

BAHRAIN: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Numan Yousaf 4 4 0 134 89 33.50 1 0 12 2 71.65 1 0
Sameer Yousuf 5 5 1 101 40* 25.25 0 0 8 1 56.74 0 0
Yaser Iftikhar 5 5 0 82 48 16.40 0 0 7 0 47.95 0 0
Hardeep Singh 5 5 1 55 26 13.75 0 0 5 0 44.71 5 0
Cyrus D'Souza 5 5 0 62 26 12.40 0 0 6 0 61.38 2 0
Sameer Zulfiqar 4 4 0 48 35 12.00 0 0 8 0 72.72 1 0
Pratham Kashyap 5 5 0 55 22 11.00 0 0 2 0 35.03 2 0
Ubaid Murtaza 5 5 1 41 13* 10.25 0 0 3 1 51.25 7 2
Shariff Monem 3 3 0 14 10 4.66 0 0 1 0 29.78 3 0
Sameer Abbas 5 5 1 18 7 4.50 0 0 0 1 25.00 3 0
Ajnas Sarafuddeen 4 3 1 5 2* 2.50 0 0 0 0 20.83 1 0
Mohammed Rayed 2 2 0 4 4 2.00 0 0 0 0 25.00 0 0
Maaz Zafar 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 20.00 0 0
Mohammad Azeem 2 1 1 0 0* -- 0 0 0 0 0.00 0 0
BAHRAIN: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Sameer Abbas 48 6 134 12 11.16 2 4-37 2.79 24.00
Pratham Kashyap 31 4 125 8 15.62 1 3-36 4.03 23.25
Sameer Yousuf 29.3 4 113 5 22.60 0 2-20 3.83 35.40
Shariff Monem 4 0 26 1 26.00 0 1-26 6.50 24.00
Hardeep Singh 28.4 1 130 5 26.00 0 2-27 4.53 34.40
Mohammad Azeem 8 1 29 1 29.00 0 1-20 3.62 48.00
Mohammed Rayed 8 0 29 1 29.00 0 1-29 3.62 48.00
Cyrus D'Souza 29.5 4 172 5 34.40 1 5-16 5.76 35.80
Ajnas Sarafuddeen 19 2 69 2 34.50 0 1-23 3.63 57.00
Maaz Zafar 4 0 31 0 -- 0 0-31 7.75 --
Sameer Zulfiqar 7 0 46 0 -- 0 0-6 6.57 --

HONG KONG: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Nizakat Khan 6 6 0 237 110 39.50 1 1 26 6 76.94 4 0
Aizaz Khan 6 6 0 136 39 22.66 0 0 17 2 61.81 2 0
Kinchit Shah 6 6 0 120 43 20.00 0 0 11 0 56.00 3 0
Vikas Gope 6 6 0 100 25 16.66 0 0 10 0 54.94 3 0
Max Tucker 6 6 2 52 21 13.00 0 0 5 0 49.05 1 0
Niaz Ali 6 6 0 63 26 10.50 0 0 6 2 54.78 1 0
Sagar Chandra 6 6 1 51 18 10.20 0 0 4 0 30.72 2 0
Sunny Bhimsaria 4 4 2 18 15* 9.00 0 0 3 0 58.06 2 0
Miten Khatri 6 6 0 28 8 4.66 0 0 2 0 25.92 9 0
Jason Lui 4 4 0 15 10 3.75 0 0 1 0 46.87 0 0
Simandeep Singh 4 4 1 10 10* 3.33 0 0 2 0 50.00 1 0
Furqan Tahir 2 2 0 5 5 2.50 0 0 1 0 45.45 0 0
Suhaib Ahmad 2 2 1 2 2* 2.00 0 0 1 0 25.00 0 0
Amandeep Singh 2 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
HONG KONG: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Niaz Ali 52.5 8 162 14 13.16 3 4-34 3.06 22.64
Kinchit Shah 7.3 1 31 2 15.50 1 1-8 4.13 22.50
Max Tucker 48 6 187 11 17.00 2 5-24 3.89 26.18
Nizakat Khan 48 9 137 8 17.12 2 3-17 2.85 36.00
Simandeep Singh 15.1 0 52 3 17.33 0 1-10 3.42 30.33
Sagar Chandra 3 0 20 1 20.00 0 1-20 6.66 18.00
Aizaz Khan 50.1 4 179 5 35.80 0 2-27 3.56 60.20
Amandeep Singh 3.5 0 20 0 -- 0 0-7 5.21 --
Suhaib Ahmad 1 0 11 0 -- 0 0-11 11.00 --

MALAYSIA: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Nazril Rahman 5 4 2 72 41 36.00 0 0 10 1 101.40 0 0
Fikri Makram 5 5 1 132 61 33.00 1 0 12 1 61.97 4 0
Ahmad Norharif 2 2 1 24 14 24.00 0 0 1 0 33.80 0 0
Zachary Shunmugam 4 4 0 80 50 20.00 1 0 6 2 47.33 0 0
Keithan Goonasagaran 5 5 0 75 58 15.00 1 0 7 1 60.00 4 0
Pavithren Nadaesan 5 4 0 60 27 15.00 0 0 3 0 55.04 3 0
Syahadat Ramli 5 5 0 55 24 11.00 0 0 4 0 50.00 2 0
Hazrul Zainal 5 4 1 33 17* 11.00 0 0 5 0 75.00 0 0
Derek Duraisingam 5 4 0 39 28 9.75 0 0 5 0 50.00 4 0
Zubair Norazmi 5 5 0 42 23 8.40 0 0 2 0 41.17 5 0
Adam Zulkifli 1 1 0 5 5 5.00 0 0 1 0 19.23 1 0
Zaid Norazmi 2 2 0 8 7 4.00 0 0 1 0 66.66 2 0
Zahid Adnan 1 1 0 4 4 4.00 0 0 0 0 21.05 0 0
Nik Nabil 5 3 1 4 3 2.00 0 0 0 0 13.33 1 0
MALAYSIA: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Pavithren Nadaesan 43 18 108 9 12.00 1 3-10 2.51 28.66
Hazrul Zainal 41 2 164 10 16.40 2 3-20 4.00 24.60
Derek Duraisingam 43 11 103 6 17.16 0 2-11 2.39 43.00
Fikri Makram 12 0 41 2 20.50 0 2-33 3.41 36.00
Mohammad Nazril 22 3 43 2 21.50 0 2-16 1.95 66.00
Nik Nabil 26.4 4 112 5 22.40 0 2-11 4.20 32.00
Syahadat Ramli 8.5 0 37 1 37.00 0 1-30 4.18 53.00
Ahmad Norharif 5 1 14 0 -- 0 0-14 2.80 --

NEPAL: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Naresh Budhayer 5 4 3 121 42* 121.00 0 0 13 1 101.68 3 0
Pradeep Airee 6 5 2 194 86 64.66 2 0 13 10 118.29 2 0
Prithu Baskota 5 3 1 93 64 46.50 1 0 7 2 108.13 9 0
Sagar Pun 6 6 1 194 83 38.80 1 0 19 2 72.93 2 0
Fazlur Rahman Khan 6 6 1 187 101 37.40 0 0 21 3 104.46 4 0
Bhuvan Karki 6 2 1 37 36* 37.00 0 0 7 0 56.06 0 0
Rajesh Pulami 6 3 0 39 22 13.00 0 0 0 0 37.14 2 0
Subash Khakurel 6 6 0 68 27 11.33 0 0 5 0 47.88 4 3
Rahul Vishvakarma 6 2 0 19 19 9.50 0 0 3 0 43.18 0 0
Avinash Karn 6 2 1 9 5* 9.00 0 0 0 0 18.36 1 0
Krishna Karki 6 2 0 4 4 2.00 0 0 1 0 44.44 5 0
Shiv Tandukar 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 33.33 0 0
Bivek Dali 1 1 1 5 5* -- 0 0 0 0 38.46 0 0
NEPAL: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Rahul Vishvakarma 51.2 5 125 21 5.95 4 8-15 2.43 14.66
Pradeep Airee 20 0 80 7 11.42 1 5-43 4.00 17.14
Avinash Karn 39 4 109 8 13.62 1 3-24 2.79 29.25
Bhuvan Karki 51.2 16 123 8 15.37 0 2-12 2.39 38.50
Krishna Karki 38 5 101 5 20.20 0 2-15 2.65 45.60
Prithu Baskota 24 3 60 2 30.00 0 1-11 2.50 72.00
Rajesh Pulami 4 1 15 0 -- 0 0-4 3.75 --
Bivek Dali 3 0 20 0 -- 0 0-20 6.66 --
Sagar Pun 16 3 28 0 -- 0 0-6 1.75 --

OMAN: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Chirag Asher 5 5 0 73 35 14.60 0 0 6 1 70.87 2 0
Issa Rahim 2 2 0 28 17 14.00 0 0 4 1 60.86 1 0
Sweekrith Sajeevan 5 5 0 66 23 13.20 0 0 2 0 25.28 0 0
Mohool Misra 5 5 0 57 30 11.40 0 0 5 0 40.42 1 0
Mughis Juned 5 5 2 33 14* 11.00 0 0 0 0 37.50 1 0
Gayash Dias 5 5 0 45 20 9.00 0 0 2 0 31.91 1 0
Sachin Someshwar 4 4 0 34 21 8.50 0 0 2 0 50.74 1 0
Shreyas Malhotra 5 5 3 16 11* 8.00 0 0 1 0 25.39 0 0
Saud Zaman 2 2 1 8 8* 8.00 0 0 0 0 17.02 0 0
Miyuru Wickremaratne 4 4 0 11 6 2.75 0 0 0 0 18.96 1 0
Abishek Ramesh 4 4 0 10 3 2.50 0 0 0 0 12.19 0 0
Umair Naeem 2 2 0 5 5 2.50 0 0 0 0 35.71 0 0
Shehzad Khan 4 3 0 4 3 1.33 0 0 0 0 36.36 0 0
Ahmed Husain 3 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0 10.00 0 0
OMAN: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Shehzad Khan 22.5 1 98 5 19.60 1 3-40 4.35 27.40
Sachin Someshwar 17 0 89 4 22.25 1 3-44 5.23 25.50
Chirag Asher 9 0 60 2 30.00 0 1-27 6.66 27.00
Mughis Juned 36.2 1 179 5 35.80 0 2-23 4.92 43.60
Miyuru Wickremaratne 5 0 48 1 48.00 0 1-48 9.60 30.00
Gayash Dias 33 2 147 3 49.00 0 1-13 4.45 66.00
Umair Naeem 5 0 67 1 67.00 0 1-67 13.40 30.00
Issa Rahim 1.1 6 0 0 -- 0 0-6 5.14 --
Abishek Ramesh 1 0 7 0 -- 0 0-7 7.00 --
Mohool Misra 8 0 30 0 -- 0 0-12 3.75 --
Shreyas Malhotra 30 0 146 0 -- 0 0-4 4.86 --

QATAR: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Tamoor Sajjad 6 6 1 275 95 55.00 2 0 33 3 82.33 4 0
Saad Khan 6 6 0 151 35 25.16 0 0 20 0 53.92 0 0
Taha Muhammed 6 6 0 113 44 18.83 0 0 12 0 48.91 12 4
Muhammad Mirza 6 6 2 86 34 17.20 0 0 10 0 42.57 1 0
Omar Ishtiaq 6 4 1 48 22* 16.00 0 0 2 0 44.85 2 0
Ali Ishtiaq 6 6 1 71 21 14.20 0 0 5 0 36.97 4 0
Talal Khan 5 3 1 24 13* 12.00 0 0 3 0 50.00 0 0
Lokesh Loganathan 6 6 2 39 14 9.75 0 0 3 0 45.88 3 0
Zohaib Aslam 6 3 1 12 9 6.00 0 0 1 0 22.22 1 0
Hariath Jayakody 4 4 0 11 10 2.75 0 0 1 0 21.56 0 0
Farhad Qureshi 2 1 1 1 1* 1.00 0 0 0 0 33.33 2 0
Muhammad Khan 6 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
Sanura de Silva 1 0 0 0 -- -- 0 0 0 0 -- 2 0
QATAR: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Farhad Qureshi 3 0 17 2 8.50 0 1-1 5.66 9.00
Tamoor Sajjad 57.4 3 210 18 11.66 3 5-25 3.64 19.22
Muhammad Khan 28 1 84 6 14.00 1 3-20 3.00 28.00
Hariath Jayakody 6.3 0 32 2 16.00 0 1-10 4.92 19.50
Omar Ishtiaq 30 3 116 7 16.57 1 3-40 3.86 25.71
Ali Ishtiaq 54.3 6 196 11 17.81 2 3-26 3.59 29.73
Talal Khan 10 0 40 2 20.00 0 1-8 4.00 30.00
Zohaib Aslam 31 3 138 2 69.00 0 1-21 4.45 93.00
Lokesh Loganathan 8 0 48 0 -- 0 0-20 6.00 --

SINGAPORE: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Sarangadev Krishnan 5 5 4 98 31* 98.00 0 0 6 0 39.67 1 0
Rezza Gaznavi 5 5 0 125 51 25.00 1 0 15 2 66.13 3 0
Prasheen Param 5 5 0 110 41 22.00 0 0 17 1 65.86 3 0
Vikas Rajgopal 4 4 0 78 54 19.50 1 0 7 3 73.58 1 0
Abhiraj Singh 5 3 0 51 34 17.00 0 0 5 0 58.62 2 0
Usman Manazir 1 1 0 17 17 17.00 0 0 1 0 43.58 1 0
Varun Sivaram 5 5 1 60 20* 15.00 0 0 6 0 41.95 1 0
Abhishek Aiyer 4 4 0 50 29 12.50 0 0 4 1 42.73 1 0
Sanjay Rohira 5 5 0 60 24 12.00 0 0 5 0 50.84 8 3
Yusof Aslam 5 3 0 6 3 2.00 0 0 0 0 22.22 4 3
Iishan Shekhar 4 4 0 7 4 1.75 0 0 1 0 25.92 0 0
Karthik Suresh 5 3 1 3 2 1.50 0 0 0 0 11.53 0 0
Karan Talathi 1 1 1 2 2* -- 0 0 0 0 25.00 0 0
Mohan D'Souza 1 0 0 0 -- -- 0 0 0 0 -- 0 0
SINGAPORE: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Rezza Gaznavi 4.1 0 25 2 12.50 0 1-4 6.00 12.50
Mohan D'Souza 10 0 33 2 16.50 0 2-33 3.30 30.00
Abhiraj Singh 39 4 160 7 22.85 0 2-30 4.10 33.43
Yusof Aslam 32.2 0 169 7 24.14 1 3-36 5.23 27.71
Varun Sivaram 42 3 149 6 24.83 1 4-27 3.54 42.00
Karthik Suresh 25 2 113 4 28.25 1 3-29 4.52 37.50
Prasheen Param 36.5 6 152 4 38.00 1 3-58 4.12 55.25
Iishan Shekhar 30.4 6 81 2 40.50 0 1-18 2.64 92.00
Vikas Rajgopal 1 0 4 0 -- 0 0-4 4.00 --

THAILAND: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Yotsakorn Chaiprom 3 3 2 27 18 27.00 0 0 2 0 50.00 1 0
Ishan Kalra 5 5 0 68 30 13.60 0 0 2 0 42.50 3 0
Kushal Shah 5 5 0 58 37 11.60 0 0 2 1 37.66 0 0
Jai Bhagwat 5 5 0 56 30 11.20 0 0 4 0 54.90 1 0
Witsanukorn Thapthimthai 5 5 0 53 27 10.60 0 0 4 0 35.57 1 1
Vichanath Singh 5 5 0 48 25 9.60 0 0 6 0 66.66 2 0
Weerachai Maneerat 5 5 0 45 15 9.00 0 0 2 0 28.66 3 0
Daniel Leach 5 5 0 43 13 8.60 0 0 3 0 33.85 0 0
Pranav Parakh 5 5 0 27 12 5.40 0 0 0 0 25.96 2 0
Siddhant Anand 5 5 4 4 4* 4.00 0 0 0 0 44.44 2 0
Jainam Sanghavi 2 2 0 7 7 3.50 0 0 0 0 25.92 0 0
Aman Dubey 5 5 0 16 6 3.20 0 0 2 0 72.72 2 0
THAILAND: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Vichanath Singh 49 18 100 13 7.69 2 5-25 2.04 22.62
Jai Bhagwat 43 2 193 8 24.12 1 3-60 4.48 32.25
Daniel Leach 30 3 150 5 30.00 0 2-21 5.00 30.00
Aman Dubey 15 0 95 2 47.50 0 2-31 6.33 45.00
Kushal Shah 12.1 0 84 1 84.00 0 1-18 6.90 73.00
Siddhant Anand 14.3 1 91 1 91.00 0 1-33 6.27 87.00

UAE: BATTING
M I NO R HS Avg 50s 100s 4s 6s S/R Ct St
Reuben Abraham 5 5 3 98 51* 47.00 1 0 5 0 48.95 1 0
Waleed Ahmad 5 2 1 19 16 19.00 0 0 2 0 26.38 2 0
Muzammal Ahmed 1 1 0 16 16 16.00 0 0 2 0 106.66 1 0
Sathya Ramesh 4 4 1 38 14 12.66 0 0 0 0 29.45 0 0
Aqib Malek 5 5 0 58 28 11.60 0 0 5 0 52.72 4 0
Saurabhkant Gir 4 2 0 22 22 11.00 0 0 0 1 45.83 0 0
Mohsin Khan 5 3 0 29 21 9.66 0 0 4 0 96.66 1 0
Dan D'Souza 5 5 2 27 21 9.00 0 0 3 0 32.92 1 0
Chirag Suri 5 4 0 36 17 9.00 0 0 3 0 43.90 4 0
Zamin Jaleel 5 5 0 39 21 7.80 0 0 6 0 63.93 4 2
Mohammad Hamid 3 1 0 5 5 5.00 0 0 0 0 62.50 0 0
Justin James 3 2 1 4 4* 4.00 0 0 1 0 36.36 1 0
Rohit Jamwal 4 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0 9.30 1 0
UAE: BOWLING
O M R W Avg 3W BB Econ S/R
Saurabhkant Gir 14 4 26 4 6.50 1 3-5 1.85 21.00
Muzammal Ahmed 10 1 39 5 7.80 1 5-39 3.90 12.00
Waleed Ahmad 42.3 13 80 8 10.00 0 2-9 1.88 31.87
Mohsin Khan 12 1 30 3 10.00 1 3-11 2.50 24.00
Chirag Suri 31.3 8 102 8 12.75 1 3-26 3.23 23.62
Aqib Malek 31 5 71 4 17.75 0 2-12 2.29 46.50
Sathya Ramesh 10 3 39 1 39.00 0 1-13 3.90 60.00
Justin James 11 1 49 1 49.00 0 1-9 4.45 66.00
Reuben Abraham 1 0 9 0 -- 0 0-9 9.00 --
Dan D'Souza 0.1 0 4 0 -- 0 0-4 24.00 --