ACC U-19 Elite Cup 2009 - OMANGaurav Honavar (Captain) LHB/WK
Yousuf Rahimbaksh RHB/RFM
Sameer Al Balushi RHB
Shahjehan Ballash RHB
Mohit Khimji RHB/OB
Suneet Fernandes RHB/OB
Sufyan Mehmood LHB/RM
Saud Khan LHB/SLA
Kshitij Daswal LHB/SLA
Mughis Juned RHB/RMF
Karan Pandya LHB/OB
Parth Trivedi RHB/WK
Pranav Prabha RHB/OB
Saifullah Younus RHB
Madhu Sampat – Manager
Muhammad Aslam – Coach
Dr. M. V. Manjunath – Physio