ACC U-19 Elite Cup 2007 - THAILAND

NAME PLAYING STYLE
Akshay Desai (Captain) RHB/WK
Noppon Senamontree RHB/SLA
Wanchana Uisuk LHB/LMF
Thanathit Jeerapanthawong RHB/WK
Rapheepong Ghai RHB/L.B.
Sahan Ranamukharaachchi RHB/RMF
Deepanshu Kalra RHB/RMF
Darshil Shah RHB/RMF
Shreyanshu Tewari RHB
Nishadh Rego LHB/SLA
Ashwin Mathur RHB/RMF
Vishal Gautam RHB/SLA
Christopher Bell RHB/RMF
Gulraiz Jamshaid RHB/RMF
Thiti Kader (Coach)
Mohideen Kader (Manager)
Saurabh Dhanuka (Physio)
Reserves
Nathinan Suphatrakul, Yotsakorn Chaiphrom, Dav-Erat Patel, Rittiphan Hanpii