ACC U-16 Premier 2014: OMAN


Venue : Malaysia
Dates : 14th - 20th August 2014OMAN
Wasim Ali (Captain)
Ahmed Moosa
Said Haidar
Ziyad Tariq
Suhail Hakim
Zuhair Baksh
Maher Mohamad
Hitesh Kumar
Ivan Joseph
Hemil Maheshkumar
Indunil Udara
Ubaid Ullah
Sanat Kumar
Mayukh Misra
Manager – Dad Al Balushi
Coach – Desmond Berhardt
Asst. Coach – Parvez Al Balushi
Physio/Trainer – Venkatesh MargasahayamTournament Page