ACC Twenty20 Cup 2013 - BAHRAIN


Venue : Engineering Ground, Pulchowk;
Tribhuvan University Ground, Kirtipur
Dates : 26th March – 3rd April 2013

BAH

BAHRAIN
BAH Tahir Dar (Captain) LHB/SLA
BAH Anasim Khan RHB/RFM
BAH Ashraf Mughal RHB/WK
BAH Sameer Yousuf RHB/RFM
BAH Jalil Ahmad RHB/RFM
BAH Jaber Mohamed RHB
BAH Yasser Nazir RHB/WK
BAH Hardeep Singh RHB/RFM
BAH Vasantha Kunder RHB/LB
BAH Arshad Latif RHB
BAH Qamar Saeed LHB/SLA
BAH Imran Sajjad RHB/RFM
BAH Jamal Mohamed LHB/SLA
BAH David Cameron RHB
BAH Manager – Ajith Kumarasiri
BAH Coach – Amir Waseem

BAH Physio – Ahmed Ismail
Tournament Page