ACC Trophy Challenge 2009 - CHINA

Zhao Yang (Captain) RHB/RMF
Guo Fengfeng LHB/SLA
Wang Ronggang RHB/RMF
Dong Chao RHB/OB
Wang Lei RHB/RMF
Zhang Xinliang RHB
Fu Xianchao LHB/SLA
He Nengxing RHB
Ai Di RHB/WK
Jiang Shuyao RHB
Zhang Peng RHB
Li Jian RHB/RMF
Zhang Yufei RHB/RMF
Zhong Wenyi RHB/RMF
Zhang Tian – Manager
Rashid Khan – Coach
Zhang Linhuan – Physio