ACC PREMIER LEAGUE AVERAGES - 2006

Tournament Page


HONG KONG : BATTING

M I N.O. R HS Ave 50 100 Ct St
Hussain Butt 2 3 1 255 218* 127.50 0 1 1 0
Irfan Ahmed 3 5 0 251 142 50.20 0 1 1 0
Nasir Hameed 2 3 1 87 49* 43.50 0 0 0 0
Ilyas Gul 3 5 1 102 47 25.50 0 0 0 0
Afzaal Haider 3 3 2 25 23 25.00 0 0 0 0
Mark Eames 1 2 0 40 20 20.00 0 0 0 0
Tim Smart 3 5 0 96 40 19.20 0 0 3 1
James Atkinson 4 6 0 101 51 16.31 1 0 8 1
Amjad Hussain 1 1 0 15 15 15.00 0 0 0 0
Ravi Sujanani 2 4 0 56 27 14.00 0 0 1 0
Jawid Iqbal 1 2 1 14 11 14.00 0 0 0 0
Jamshad Khan 1 2 1 25 18 12.50 0 0 0 0
Adam Gunthorpe 1 2 0 23 21 11.50 0 0 0 0
Najeeb Amar 4 7 0 67 37 9.57 0 0 4 0
Roy Lamsam 2 4 0 29 13 7.25 0 0 5 0
M. Cheruparambil 1 2 0 14 8 7.00 0 0 1 0
Sher Lama 1 2 0 11 11 5.50 0 0 0 0
Imran Idrees 1 2 0 10 5 5.00 0 0 0 0
Zain Abbas 1 2 0 9 5 4.50 0 0 0 0
Nadeem Ahmed 3 3 0 8 6 2.66 0 0 2 0
Tabarak Dar 1 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
Rahul Sharma 1 1 0 0 0 0.00 0 0 2 0
Khalid Khan 1 0 0 0 - - 0 0 0 0


HONG KONG : BOWLING

M O M R W Ave 5w 10w Best
Roy Lamsam 2 6 0 16 1 16.00 0 0 1-12
Afzaal Haider 3 82 16 273 13 21.00 1 1 8-50
Hussain Butt 2 63 12 195 7 27.86 0 0 3-48
Illyas Gul 3 52.5 9 140 5 28.00 0 0 3-34
Jawid Iqbal 1 30 8 87 3 29.00 0 0 3-54
Nadeem Ahmed 3 97.1 23 302 10 30.20 1 0 5-67
Najeeb Amar 4 149 54 305 8 38.12 0 0 2-18
Amjid Hussain 1 18 6 85 2 42.50 0 0 2-43
Irfan Ahmed 3 43.2 5 160 3 53.33 0 0 2-78
Ravi Sujanani 1 5.1 1 20 0 - 0 0 0-20
Jamshad Khan 1 11 0 29 0 - 0 0 0-13
Sher Lama 2 13 3 50 0 - 0 0 0-8


MALAYSIA : BATTING

M I N.O. R HS Ave 50 100 Ct St
Thushara Kodikara 2 4 0 118 91 29.50 1 0 0 0
Anuar Arudin 4 6 2 98 42 24.50 0 0 1 0
Darvin Muralitharan 1 1 0 49 49 24.50 0 0 0 0
M. Krishnamurthi 4 8 1 154 49 22.00 0 0 1 0
Dinesh Muthuraman 4 8 0 169 94 21.13 1 0 1 0
Rakesh Madhavan 3 6 0 120 54 20.00 1 0 3 0
Rohan Suppiah 4 7 3 77 22* 19.25 0 0 0 0
M. Muniandy 1 1 0 17 17 17.00 0 0 0 0
Suhan Kumar 4 8 0 111 40 13.88 0 0 1 0
Rohan Selvaratnam 4 8 0 106 29 13.25 0 0 2 0
Esrafiq Aziz 3 6 1 65 46 13.00 0 0 3 0
Suresh Navaratnam 4 8 0 92 33 11.50 0 0 0 0
Shanker Retinam 4 6 2 43 23 10.75 0 0 5 0
Suria Prakash 2 2 0 13 9 6.50 0 0 1 0
S. Vicknesvaran 1 2 0 9 9 4.50 0 0 3 0


MALAYSIA : BOWLING

M O M R W Ave 5w 10w Best
Thushara Kodikara 2 59.4 17 150 11 13.63 0 0 4-50
S. Vicknesvaran 2 18 3 71 4 17.75 0 0 4-71
M. Muniandy 1 5 1 20 1 20.00 0 0 1-20
M. Krishnamurthi 4 95.1 24 230 10 23.00 0 0 2-17
Rohan Suppiah 4 116.3 26 261 11 23.88 1 0 5-25
Suresh Navaratnam 4 85 13 277 10 27.70 0 0 3-43
Anuar Arudin 4 58 3 229 4 57.25 0 0 3-61
Ezrafiq Abd. Aziz 3 36 5 126 2 63.00 0 0 2-4
Darvin Muralitharan 1 1 0 2 0 - 0 0 0-2
Dinesh Muthuraman 4 18 2 70 0 - 0 0 0-3


NEPAL : BATTING

M I N.O. R HS Ave 50 100 Ct St
Rajkumar Pradhan 4 4 3 82 68* 82.00 0 0 1 0
Mehboob Alam 3 6 0 235 74 39.16 3 0 1 0
Paras Khadka 4 8 0 272 87 34.00 3 0 5 0
Sharad Vesawkar 4 8 0 201 79 25.12 1 0 1 0
Paresh Lohani 4 8 0 162 103 20.25 0 1 2 0
Shakti Gauchan 3 6 0 115 47 19.16 0 0 2 0
Sanjan Regmi 4 6 3 52 39 17.33 0 0 0 0
Mahesh Chhetri 3 6 2 69 29 17.25 0 0 8 1
Basant Regmi 4 7 1 83 26 13.83 0 0 1 0
Binod Das 4 6 0 70 30 11.66 0 0 4 0
Gyanendra Malla 4 8 0 92 27 11.50 0 0 4 0
Manoj Katuwal 1 2 0 21 14 10.50 0 0 3 1
Amrit Bhattarai 1 2 1 10 10* 10.00 0 0 1 0


NEPAL : BOWLING

M O M R W Ave 5w 10w Best
Paras Khadka 4 53.5 15 130 11 11.81 0 0 3-15
Binod Das 4 102.5 21 270 18 15.00 1 0 5-24
Sharad Veshawkar 4 9 1 33 2 16.50 0 0 1-6
Sanjam Regmi 4 93 38 183 10 18.30 0 0 3-18
Mehboob Alam 3 43.3 9 132 7 18.85 0 0 2-17
Basant Regmi 4 53 21 100 5 20.00 0 0 2-36
Rajkumar Pradhan 4 73 19 188 9 20.88 1 0 5-46
Shakti Gauchan 3 11 4 44 2 22.00 0 0 1-1
Amrit Bhattarai 1 18 6 48 1 48.00 0 0 1-6
Gyanendra Malla 4 1 1 0 0 - 0 0 0-0


SINGAPORE : BATTING

M I N.O. R HS Ave 50 100 Ct St
Chaminda Ruwan 3 6 1 352 122* 70.40 0 2 3 0
Christopher Janik 3 6 1 109 65* 21.80 1 0 1 0
Dharmichand Mulewa 1 2 0 39 28 19.50 0 0 1 0
Munish Arora 1 2 0 38 38 19.00 0 0 0 0
B. Vignesh 1 2 0 36 23 18.00 0 0 3 0
Glenn Meyer 1 2 0 36 19 18.00 0 0 0 0
Arun Vijayan 1 1 0 17 17 17.00 0 0 0 0
Shoib Razzak 3 5 2 49 20* 16.66 0 0 3 0
Yogesh Naik 1 2 0 33 33 16.50 0 0 0 0
Pramodh Raja 3 5 1 56 47* 14.00 0 0 1 0
Iftekhar Haider 1 2 0 18 18 9.00 0 0 1 0
Balaji Athipattu 1 2 0 18 14 9.00 0 0 0 0
Anish Param 1 2 0 12 12 6.00 0 0 0 0
Riaz Hussien 2 4 0 23 9 5.75 0 0 1 0
Buddika Mendis 1 2 0 10 10 5.00 0 0 1 0
Jackie Manoj 2 3 1 10 6* 5.00 0 0 0 0
Vivek Vedagiri 1 1 0 5 5 5.00 0 0 3 0


SINGAPORE : BOWLING

M O M R W Ave 5w 10w Best
Jackie Manoj 2 44 25 85 6 14.16 0 0 4-24
Pramod Raja 2 77.3 23 219 14 15.65 0 0 2-14
Anish Param 1 26.2 3 81 4 20.25 0 0 4-56
Dharmichand Mulewa 1 27.3 2 130 5 26.00 0 0 4-101
Arun Vijayan 1 16 5 55 2 27.50 0 0 1-19
Shoib Razzak 3 80 16 251 8 31.37 0 0 2-17
Buddika Mendis 1 34.3 5 98 3 32.66 0 0 2-69
Chaminda Ruwan 3 22 2 83 1 83.00 0 0 1-18
Munish Arora 1 8 4 11 0 - 0 0 0-11
Narender Reddy 1 6.3 1 13 0 - 0 0 0-13


UAE : BATTING

M I N.O. R HS Ave 50 100 Ct St
Khurram Khan 1 2 0 142 129 71.00 0 1 0 0
Gayan Silva 1 1 0 70 70 70.00 1 0 2 0
Arshad Ali 3 5 1 262 137 65.50 1 1 1 0
Shadeep Silva 2 4 0 168 96 42.00 1 0 0 0
Muhammad Iqbal 1 1 0 33 33 33.00 0 0 1 0
Amjad Javed 2 4 0 118 42 29.50 0 0 2 0
Ahmed Nadeem 1 1 0 25 25 25.00 0 0 1 0
Saqib Ali 3 5 0 106 94 21.20 1 0 7 0
Fahad Usman 2 3 0 57 25 19.00 0 0 0 0
Kashif Khan 2 4 0 53 38 13.25 0 0 1 0
Aosaf Ali 2 2 1 12 12* 12.00 0 0 0 0
Mohammed Tauqir 1 2 1 10 6* 10.00 0 0 0 0
Zahid Shah 1 2 1 6 6* 6.00 0 0 0 0
Abdul Rehman 2 4 1 12 8 4.00 0 0 3 0
Ali Asad 2 3 2 4 2 4.00 0 0 0 0
Wasim Bari 3 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
Sameer Naik 1 1 1 66 66* - 1 0 0 0
Javid Ismail 1 1 1 63 63* - 1 0 0 0
Ahmed Raza 1 0 0 0 - - 0 0 1 0


UAE : BOWLING

M O M R W Ave 5w 10w Best
Ahmed Raza 1 20.1 7 39 4 9.75 0 0 3-16
Ahmed Nadeem 1 33 9 81 7 11.57 0 0 4-50
Zahid Shah 1 59.3 19 165 10 16.50 1 0 6-36
Arshad Ali 3 33.1 10 103 6 17.17 0 0 3-65
Ali Asad 2 53 9 160 8 20.00 0 0 4-41
Javid Ismail 1 21 4 54 2 27.00 0 0 1-19
Wasim Bari 3 39 7 110 4 27.50 0 0 2-15
Aosaf Ali 2 24.4 6 51 1 51.00 0 0 1-14
Shadeep Silva 2 18 3 77 1 77.00 0 0 1-13
Amjad Javed 1 4 2 6 0 - 0 0 0-6
Khurram Khan 1 7 0 16 0 - 0 0 0-16